SEJCH Högfjällshundens Skyyr (Storma)

e: Högfjällshundens Nova u: NJCH Luca Du Mas deýraud.