2017

Våren

Qurre 1 SKL Cert
Aija 2×3 Ukl
Storma (Skyyr) 2 Ökl. 1 Ökl.

Hösten

SEJCH Qorven 1 SKL Cert VP
Storma (Skyyr) 2 SKL Ck VP. 1 SKL Cert.
Aija 1 Ukl. 1Ukl 3 e`placering Fjällpokalfinal.
Lina 2 VK Ck. 2 SKL SSK Huvudprov.
Wilja 2 Ukl. 1 Ukl.
Ville 2 Ukl. 1 Ukl.