Högfjällshundens D-Spot

u: NMD 14 NJCH Lövenskarets Birk- e: Högfjällshundens Maja.

Jaktprovsmeriter
2 Ukl. 1 Ukl. 1 Ukl med Hp. 1 Ukl med Hp. 1 Ukl.

Annonser